Usuń daty i konfiguracje kalendarza

Usuń pojedynczą datę: Dotknij i przytrzymaj datę > wymazać


Usuń zakres dat w kalendarzu: Przewiń kalendarz w dół i dotknij „Usuń daty kalendarza”

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

 

Z harmonogramu możesz także usunąć pojedynczą datę, stuknij w Trzy punkty obok daty i wybierz usuń

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami