Główne gesty

iDoceo działa z dwoma głównymi gestami, szeroko stosowanymi we wszystkich aplikacjach.

W iDoceo dotknij przycisku pomocy na górnym pasku, a zobaczysz opis gestów dozwolonych w tym konkretnym widoku.

Podwójne wciśnięcie

Aby edytować komórkę, ucznia lub kolumnę z widoku dziennika ocen lub z planu rozmieszczenia.

Dotknij i przytrzymaj (długie dotknięcie)

Aby uzyskać dodatkowe opcje na dowolnym elemencie: komórka, uczeń, klasa, karta, kolumna, nagłówek, itd.

Oto krótki film pokazujący oba gesty w akcji
Ściśnij, aby powiększyć i pomniejszyć

Harmonogram, planer, tablica ogłoszeń i plany miejsc siedzących pozwolą ci powiększyć i pomniejszyć ich zawartość za pomocą tego gestu.

Przeciągnij i upuść

Wszystkie widoki i zasoby w iDoceo obsługują funkcje przeciągania i upuszczania

Oto krótki film z kilkoma z nich