Zmiana położenia kolumn

Aby zmienić położenie pojedynczej kolumny, dotknij i przytrzymaj nagłówek tej kolumny, przeciągnij i upuść go w żądanej pozycji


Jeśli chcesz przenieść je zbiorczo, stuknij w Narzędzia (górny pasek) > Młotek

Tworzenie nowych kolumn na dowolnej pozycji

Stuknij nagłówek kolumny referencyjnej, a następnie przycisk szybkiego działania poniżej
Będziesz mógł wstawić kolumny przed lub po wybranej kolumnie

Menedżer kolumn, przenoszenie i edycja zbiorcza
Możesz przenieść wiele kolumn jednocześnie, wybierając je najpierw, a następnie Ciąć, wybierając pozycję docelową i makaron

Zamrożone kolumny

Zamrożona kolumna będzie zawsze wyświetlana obok nazwisk uczniów.
Dzięki temu ważne kolumny będą zawsze widoczne podczas przewijania dziennika ocen.
Stuknij w Narzędzia > Kolumny > Przeciągnij i upuść swoje kolumny w strefie „Zamrożone kolumny” obok „Nazwisko ucznia”.