Zaokrąglanie obliczeń

W iDoceo możesz zastosować zaokrąglenia do dowolnej kolumny i wyniku.
W tym artykule wyjaśnimy, jak zaokrąglić a konwencjonalna kalkulacja, średnia, dodatek, porównanie itp.

Jeśli chcesz zaokrąglić a Formuła wynik naciśnij tutaj.

 

Zaokrąglanie wyniku

Zaokrąglenie kolumny zależy od jej typ klasy. Domyślnie wszystkie typy ocen pokazują 2 miejsca po przecinku i nie zaokrąglają wyników.
W naszym przykładzie obliczyliśmy średnią z trzech kolumn (Test 1 do 3) i pokazujemy wynik jako wynik od 0 do 40. Zwróć uwagę na 2 miejsca po przecinku w wyniku.Zamierzamy skonfigurować nowy typ oceny, który usuwa miejsca dziesiętne i zaokrągla wynik do najbliższej jednostki. Kliknij dwukrotnie nagłówek obliczenia > Typ oceny > Edytuj > Dodaj > Na podstawie liczb


To będzie nasza konfiguracja

I to będzie nasz wynik