Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić dane

Utwórz kopię zapasową swoich informacji

Jedyny sposób, aby Twoje dane były bezpieczne jest poprzez kopię zapasową wykonaną z iDoceo.

Cały proces tworzenia kopii zapasowej wszystkich danych jest następujący:
Menu > Ustawienia > Przywracania kopii zapasowej > Ręczna kopia zapasowa > Przypisz password > Wybierz gdzie chcesz przechowywać plik kopii zapasowej > Utworzyć kopię zapasową.

Jest to ręczna kopia zapasowa, co oznacza, że ​​za każdym razem musisz wykonać ją samodzielnie. Zaleca się, abyś robić jeden okresowo lub gdy chcesz zabezpieczyć aktualnie posiadane dane.
 
Nie ma innego sposobu na zabezpieczenie Twoich danych w iDoceo.
Kopia zapasowa iDoceo

Wykonaj kopię zapasową danych: opcje oferowane przez iDoceo

iDoceo oferuje trzy opcje przechowywania kopii zapasowych:
1
Przechowuj je w chmura (Dropbox, Dysk Google, OneDrive dla Firm, iCloud, WebDAV).
2
W serwer lokalny (WebDAV) w domu lub w szkole.
3
Lokalnie w trybie offline w dowolnym miejscu, które Ci się spodoba, korzystając z tej opcjiDo innych lokalizacji, na przykład między innymi USB, komputer Mac, iPad lub iPhone, dysk twardy.
4
Wszelkie inne miejsca niewymienione tutaj: z opcją Do innych lokalizacji możesz także przechowywać kopie zapasowe w usługach w chmurze, które nie są tutaj wymienione.
Kopia zapasowa iDoceo

Hasło zapasowe

Ostatnia opcja na powyższym obrazku to „Hasło do archiwów kopii zapasowych”, kliknij ją, aby wprowadzić hasło, którego chcesz używać z kopiami zapasowymi.

Przed wykonaniem kopii zapasowej należy wprowadzić hasło jeśli nie robiłeś tego wcześniej, ponieważ będzie to hasło, o które prosi iDoceo, gdy chcesz przywrócić tę kopię zapasową.

Możesz zmienić hasło, ale będzie to miało wpływ tylko na kopie zapasowe wykonane od tego momentu, starsze kopie zapasowe będą wymagały starego hasła.

Jeśli przywracasz kopię zapasową i nadal używasz tego samego hasła, które miałeś podczas tworzenia tej kopii zapasowej, nie poprosi o hasło. Jeśli jednak go zmieniłeś lub przywracasz kopię zapasową na nowym urządzeniu, na pewno poprosi o to, dlatego ważne jest, aby przechowuj hasło w bezpiecznym miejscutak jak jest nie można go nigdzie wyświetlić ani zmienić dla kopii zapasowej.

Przycisk Kopia zapasowa: pełna kopia zapasowa i szybka kopia zapasowa

Aby utworzyć Pełna kopia zapasowa, Szybka kopia zapasowa lub kopię zapasową do innych lokalizacji.

Konfigurowanie przycisku Kopia zapasowa

Kopia zapasowa iDoceo
Aby z niego skorzystać, pierwszym krokiem jest skonfigurowanie go w Menu > Ustawienia > Kopia zapasowa i przywracanie > Ręczna kopia zapasowa.

Tutaj wybierzesz domyślny system tworzenia kopii zapasowych (gdzie chcesz domyślnie przechowywać kopie zapasowe) i przypisać hasło dla nich, tak jak opisano to wcześniej w artykule.

Aby wybrać lokalizację jako domyślną kliknij na nią i zaznacz opcję „Domyślny system kopii zapasowych”.
Jako domyślny system tworzenia kopii zapasowych możesz przypisać dowolną opcję chmury lub WebDav. Nie ma możliwości ustawienia jako domyślnego systemu tworzenia kopii zapasowych opcji „do innych lokalizacji” (przechowywanie offline), zawsze będziesz musiał wybrać miejsce przechowywania kopii zapasowych tworzonych za pomocą tej opcji.

Dostępne opcje

Kopia zapasowa iDoceo
1
Pełna kopia zapasowa: jest to w zasadzie to samo, co ręczna kopia zapasowa, zapisuje wszystko, co masz w iDoceo w tej chwili.
2
Szybka kopia zapasowa: Ta opcja spowoduje utworzenie mniejszej kopii zapasowej, która będzie zawierała wszystkie dane (klasy, uczniów, dane z dziennika ocen, adnotacje, typy ocen itp.), ale nie będzie zawierał żadnych zasobów (obrazy, filmy, pliki audio, pliki, adresy URL).
3
Do innych lokalizacji: Ponieważ nie jest możliwe przypisanie „Do innych lokalizacji” jako domyślnego magazynu kopii zapasowych, ta opcja umożliwia utworzenie pliku pełna kopia zapasowa do lokalizacji offline za pomocą przycisku kopii zapasowej.
Możesz zobaczyć, która opcja jest wybrana jako domyślny system tworzenia kopii zapasowych na dole opcji.

Jak długo trwa tworzenie kopii zapasowej?

Zależy to od ilości aktualnie posiadanych danych i szybkości Internetu. Jednakże, nie trzeba czekać na zakończenie tworzenia kopii zapasowej, możesz kontynuować pracę z iDoceo zaraz po uruchomieniu.

Kopia zapasowa jest wykonywana w tle, a po jej zakończeniu zobaczysz plik 'Zakończono tworzenie kopii zapasowej' wiadomość na ekranie. Jeśli ten komunikat się nie pojawi, oznacza to, że kopia zapasowa nie została wykonana.

W przypadku wykonywania kopii zapasowej „do innych lokalizacji” zależy to tylko od ilości danych, przez co generalnie jest wykonywana znacznie szybciej.
Obraz

Używasz BOX czy ownCloud?

Obraz
Obraz
BOX i ownCloud obsługują protokół WebDAV i mogą być używane jako metoda tworzenia kopii zapasowych w iDoceo. Znajdziesz tutaj szczegółowe instrukcje.

Automatyczne kopie zapasowe

Opcja automatycznej kopii zapasowej jest dostępna tylko wtedy, gdy nie używasz synchronizacji między urządzeniami iDoceo. Jeśli więc korzystasz z synchronizacji i chcesz to nadal robić, będziesz musiał tworzyć ręczne kopie zapasowe lub pełne kopie zapasowe. Nie wyłączaj synchronizacji, aby wykonywać automatyczne kopie zapasowe, chyba że nie chcesz już korzystać z synchronizacji.

Po skonfigurowaniu automatyczna kopia zapasowa jest planowana raz na 24 godziny i będzie działać jako kopie przyrostowe, co oznacza, że ​​będziesz potrzebować ich wszystkich (odkąd zacząłeś robić automatyczne kopie zapasowe), aby móc przywrócić dane.

Możesz je skonfigurować w Menu > Ustawienia > Przywracania kopii zapasowej > Automatyczna kopia zapasowa > wybierz gdzie chcesz przechowywać kopie zapasowe > backup.
Automatyczne kopie zapasowe można przechowywać tylko na opcje chmury lub WebDav. Dlatego musisz upewnić się, że Twoje urządzenie ma dostęp do Internetu termin wykonania następnej przyrostowej kopii zapasowej.

Przywracanie informacji: Jak przywrócić kopię zapasową iDoceo

Kopie zapasowe można przywrócić tylko z aplikacji iDoceo, są zaszyfrowane. Nie ma innego sposobu na odzyskanie informacji, z wyjątkiem Funkcja przywracania kopii zapasowych iDoceo.

W przypadku konieczności przywrócenia informacji należy dotknąć Menu główne > Ustawienia > Tworzenie kopii zapasowych i przywracania > Przywracania kopii zapasowej a teraz dotknij wybranej metody tworzenia kopii zapasowej (gdzie masz plik kopii zapasowej).

Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych kopii zapasowych w tej lokalizacji. Wybierz kopię zapasową z datą, którą chcesz przywrócić, i dotknij jej.
Obraz

Poczekaj kilka sekund na pobranie kopii zapasowej. Poprosi o potwierdzenie, po prostu kontynuuj wybieranie przywracania.

Ostatnia wiadomość będzie taka, że ​​iDoceo musi zostać ponownie uruchomione, aby zmiany zaczęły obowiązywać wybierz OK i pozwól iDoceo zamknąć się samoczynnie.

Gdy otworzysz go ponownie, Twoje dane wrócą na swoje miejsce, pomyślnie przywróciłeś kopię zapasową.
Obraz
Przywracanie zapasowego testamentu ERASE Twoje aktualne dane przechowywane w iDoceo, ponieważ te dane zostaną zastąpione danymi z kopii zapasowej. Ta operacja nie może być cofnięty.

Przywracanie kopii zapasowej będzie działać, nawet jeśli usuniesz aplikację iDoceo z iPada lub komputera Mac i zainstalujesz ją ponownie z App Store, o ile zachowasz bezpieczny plik kopii zapasowej.

iDoceo nie jest w żaden sposób powiązany z Dropbox, Dyskiem Google, OneDrive dla firm ani Boxem. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Aby przywrócić automatyczną kopię zapasową, pełna lista przyrostowych kopii zapasowych musi być dostępna, aby przywrócić wszystkie Twoje dane, co oznacza, że ​​wszystkie muszą znajdować się w tym samym miejscu. Jeśli masz je w różnych lokalizacjach, przenieś je ręcznie do jednej lokalizacji.