Przypisz zdjęcia ręcznie

Zdjęcia można przypisywać zbiorczo za pomocą technik rozpoznawania twarzy lub importować wiele plików jednocześnie (Poradnik tutaj), ale jeśli chcesz przypisać konkretne zdjęcie jednemu uczniowi, możesz to zrobić z planu miejsc lub z ekranu danych osobowych ucznia.

Z księgi ocen, dwukrotnie dotknij ucznia

Teraz dotknij na zdjęciu ucznia, aby zmienić zdjęcie, usunąć obecne lub zrobić nowe

 

dziennik ocen w sklepie z aplikacjamiLub z widok planu miejsc siedzących z długi kran na wybranego ucznia

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

 

Porada eksperta: Gdy przypiszesz zdjęcie uczniowi, używana jest i zapisywana kopia rzeczywistego zdjęcia w niskiej rozdzielczości. Możesz usunąć oryginalne zdjęcia z rolki z aparatu, a zachowasz zdjęcia swoich uczniów.
Kiedy usuniesz przydzielone zdjęcie uczniowi, w rzeczywistości usuniesz kopię w niskiej rozdzielczości, a oryginalne zdjęcie nadal będzie bezpieczne.

Powiązane artykuły

Importuj zbiorczo zdjęcia uczniów