Dodaj własne pola w arkuszu ucznia

Jest to konfiguracja obejmująca cały system. Nowe pola, które dodasz lub usuniesz za pomocą tych opcji, będą miały wpływ na wszystkich uczniów w iDoceo

Aby skonfigurować własne pola, dotknij najpierw dwukrotnie dowolnego ucznia w swoim dzienniku ocen

Zostanie wyświetlony ten ekran

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

Stuknij w Trzy kropki przycisk w prawym dolnym rogu

Umożliwi to dodawanie lub usuwanie własnych pól osobistych pogrupowanych według sekcji. W naszym przykładzie dodamy dwa numery telefonów (tj. Telefon 1 i Telefon 2) i nazwiemy naszą sekcję Awaryjne.

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

 

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

 

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

A wynikowy ekran z naszymi nowymi polami będzie wyglądał tak

 

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

Pokaż wybrane pola osobiste w widoku dziennika ocen

W widoku dziennika ocen Opcje (prawy górny róg) i będziesz mógł pokazać własne pola.
Jeśli jest ich wiele, należy zwiększyć wysokość rzędu w tym samym widoku.