Przenieś uczniów do innej klasy

Studentów można przenosić na dwa sposoby:
  • Z widoku dziennika ocen Stuknij przytrzymaj na studenta > Skopiuj i wybierz klasę docelową
  • Z Tools (górny pasek) > Studenci > wybierz swoich uczniów > Skopiuj

Następnie możesz ukryć tego ucznia w tej klasie za pomocą a Stuknij przytrzymaj >ukryć
Ta opcja spowoduje przeniesienie danych osobowych ucznia, zdjęcia i notatek.
Jeśli ten uczeń jest już obecny w klasie docelowej, zaktualizuje jego dane osobowe i zdjęcie danymi z klasy źródłowej.
Oceny i dane kolumn nie zostaną przeniesione, ponieważ należą do unikalnych kolumn w dzienniku ocen każdej klasy.
Możesz skopiować kolumny po przeniesieniu ucznia. iDoceo utworzy dodatkowe kolumny w klasie docelowej, w których będą przechowywane informacje o ostatnio przeniesionych uczniach
dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

Powiązane artykuły

Ukrywanie uczniów