Jak udostępniać dane ucznia między klasami

Jeżeli chcesz, aby dane ucznia były udostępniane pomiędzy różnymi zajęciami, do których uczeń jest przypisany, musisz aktywować tę opcję:
Menu -> Ustawienia -> Dziennik ocen (Opcje) -> Połącz dane osobowe uczniów między klasami

dziennik ocen idoceo
Domyślnie ta opcja jest włączona, co oznacza, że ​​jeśli iDoceo wykryje tego samego ucznia w różnych klasach, zaktualizuje dane osobowe ucznia we wszystkich jednocześnie.

Połączenie między różnymi klasami działa tylko wtedy, gdy imię i nazwisko ucznia jest zgodne , jeśli imię i nazwisko nie pasuje, odbywa się to za pomocą wiadomości e-mail, a jeśli żadne z dwóch nie pasuje, jest łączone przez identyfikator.
Jeśli którekolwiek z tych pól jest zgodne, dane zostaną udostępnione.

 

Skąd wiedzieć, w których klasach są udostępniane dane osobowe ucznia?
Kliknij dwukrotnie imię i nazwisko ucznia na zajęciach, wybierz Podsumowanie a wszystkie zajęcia związane z uczniem pojawią się na dole.
Na dolnej liście klas pojawią się klasy znajdujące się na tym samym poziomie listy lub w tym samym folderze.

dziennik ocen idoceo