Kopiowanie danych do innych klas

Aby przenieść dane z jednej klasy do drugiej, musisz najpierw przenieść tych uczniów, którzy należą do obu klas, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. The szczegóły wyjaśnione tutaj

Możesz skopiować pojedynczą kolumnę, zaznaczenie lub całą kartę.

iDoceo prześle dane tylko tych uczniów, którzy są obecni zarówno w klasach źródłowych, jak i docelowych


Aby skopiować kolumnę: Dotknij i przytrzymaj nagłówek kolumny / Kopiuj / Do innej klasy
Aby skopiować wybrane kolumny: Tools ikona (górny pasek) / Wybierz swoje kolumny i Skopiuj / Do innej klasy
Aby skopiować całą kartę: Dotknij i przytrzymaj kartę / Kopiuj / Do innej klasy

Powiązane artykuły


Kopiowanie struktury klas, z uczniami lub bez