Zsynchronizuj narzędzie Badgemaker z iDoceo

W tym artykule wyjaśniono krok po kroku, jak połączyć swoje iDoceo z aplikacją Badgemaker

  1. Zaimportuj klasę iDoceo do programu Badgemaker
  2. Zsynchronizuj klasę
  3. Przydzielaj i publikuj odznaki i punkty uczniom w Badgemaker
  4. Zobacz odznaki i punkty w dzienniku ocen iDoceo.

1. Zaimportuj klasę

Przez Google Classroom:
Badgemaker musi być wcześniej połączony z Google Classroom: Opcje -> Google Classroom.
Możemy teraz pobrać klasę z Google Classroom, dodając ją w Badgemaker z tą opcją:

Poprzez szablon iDoceo:
Wyeksportuj klasę w szablonie i dodaj ją do Badgemaker za pomocą tej opcji:

2. Zsynchronizuj klasę

Przez Google Classroom:
Klasa iDoceo musi być połączona zarówno z Google Classroom, jak i Badgemaker.
Narzędzia -> Klasa -> Linki.
Poprzez szablon iDoceo:
W takim przypadku konieczne będzie jedynie aktywowanie łącza Classroom Badgemaker pokazanego na poprzednim rysunku.
Aby połączyć istniejącą klasę w Badgemaker z inną klasą iDoceo, wystarczy otworzyć klasę, którą chcemy połączyć z iDoceo, przejść do Narzędzia -> Klasa -> Linki -> Aktywuj kreatora odznak Classroom.
Otworzy się okno pokazane poniżej i pozostaje nam tylko wybrać klasę, z którą chcemy się zsynchronizować w Badgemaker.

3. Przydziel punkty i odznaki w Badgemaker

Aby przypisać punkty i odznaki:
Naciśnij opcję, aby przypisać odznaki w żądanej klasie
Na zajęciach możesz przypisać odznaki lub punkty
Odznaki lub punkty pojawią się bezpośrednio w iDoceo.


Aby opublikować za pomocą Google Classroom:
Punkty i odznaki pojawią się również w Google Classroom oraz w idoceo.
W takim przypadku po przypisaniu punktów lub odznak należy nacisnąć przycisk Publikuj.

4. Zobacz odznaki i punkty w dzienniku ocen iDoceo


Przez Google Classroom:
Możesz utworzyć kolumnę w dzienniku ocen, w której zobaczysz wyniki wszystkich odznak przyznanych za pośrednictwem Google Classroom.


Korzystanie z szablonu:
Tworzysz nową kolumnę przy użyciu formuły z Odznaka działać tak, jak pokazano na obrazku.