Eksportuj dane obecności w formacie PDF, CSV lub XLS

Eksportuj frekwencję w raporcie PDF

Z widoku dziennika ocen > Eksportuj Sprawozdanie klasowe


dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

Eksport obecności w raporcie XLS/CSV

Aby ikony obecności mogły zostać wyeksportowane w tych formatach, muszą mieć opis XLS. Ten opis jest tym, co iDoceo wyeksportuje zamiast samej ikony.

- Aby przypisać opis do ikony: Z menu główne > Ustawienia > Ikony

Na poniższym obrazku przypisaliśmy teksty Obecny, nieobecny i spóźniony do ikon obecności

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

Zamiast tego możesz także przypisać ikony emotikonów


Aby utworzyć raport:
- W widoku dziennika ocen > stuknij w Eksportuj > XLS lub CSV
- Upewnij się, że opcja Opcja „Dodaj opis ikon w komórce” jest włączona

Raport XLS z opisami tekstowymi wyglądałby tak


I ten sam raport z opisami Emoji