Frekwencja

iDoceo oferuje kilka metod śledzenia obecności uczniów.
Możesz to zrobić z księga ocen lub z plan miejsc siedzących wyświetlenia. Z obu opcji można skorzystać w dowolnym momencie.

Kolumny obecności można łączyć z konwencjonalnymi kolumnami oceny lub można je utworzyć w osobnej zakładce „obecność”.


W dzienniku ocen po prostu dotknij Dodaj kolumnę przycisk, wybierz Frekwencja , dostępna jest nowa kolumna obecności, dotknij dwukrotnie pustej komórki, a pojawi się edytor obecności. Aby zakończyć procedurę, naciśnij Zakończ obecność

 

Domyślne ustawienia obecności

Domyślne ustawienia obecności, takie jak tytuł, kolor, szerokość i typ oceny, można zmienić za pomocą ikony koła zębatego obok Frekwencja po prostu dotknij po prawej stronie opcji obecności

Opcja „obecni wszyscy” automatycznie oznaczy wszystkich uczniów jako obecnych po dodaniu nowej kolumny obecności.
Format daty dla obecności i innych kolumn jest skonfigurowany tutaj

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

dziennik ocen w sklepie z aplikacjami

Statystyki frekwencji

Widok podsumowania pozwoli Ci dodać 3 widżety obecności. Wezmą pod uwagę kolumny obecności w Twoim dzienniku ocen, z dowolnej zakładki i od wszystkich uczniów.

  • Okres obecności (paski)
  • Okres obecności (ciasto)
  • Ostatni dzień obecności

Statystyka ucznia

Będziesz mieć dostęp do podsumowania obecności z karty osobistej ucznia:

  • Z dziennika ocen lub widoku planu miejsc kliknij dwukrotnie ucznia > frekwencja lub dotknij długo
  • Z planu miejsc kliknij dwukrotnie ucznia > frekwencja lub dotknij długo

Stuknij w frekwencja i będziesz mieć podsumowanie obecności we wszystkich kolumnach obecności w dzienniku ocen. 

Kolumna jest uważana za kolumnę obecności, jeśli jej edytor jest ustawiony na „Szybka obecność” lub „Dodatkowa szybka obecność” i jeśli ma prawidłową datę
dziennik ocen w sklepie z aplikacjami
Eksportuj dane obecności w formacie PDF, CSV lub XLS