Przeciągnij i upuść liczby za pomocą kalkulatora

iDoceo automatycznie obliczy dla Ciebie oceny i średnie. Kalkulator oferuje dodatkową metodę wstawiania ocen i ocen do dziennika ocen.
Stuknij w Ikona Narzędzia (górny pasek) > Kalkulator aby rozpocząć przeciąganie i upuszczanie wyników.

iPady dla nauczycieli

Bardziej konwencjonalna klawiatura numeryczna

Jeśli skonfigurujesz kolumnę z Klawiatura numeryczna jak to redaktor (film poniżej) możesz użyć podobnej metody wstawiania ocen i punktów. Główną różnicą w stosunku do kalkulatora - oprócz rzeczywistych obliczeń - jest to, że może on być nieco szybszy podczas zrzucania wyników do nieciągłych wierszy.
Oto klawiatura numeryczna w akcji

iPady dla nauczycieli