Jak: replikować tydzień (lub tygodnie) w kalendarzu

Najpierw skonfiguruj pojedynczy tydzień z widoku harmonogramu (wyjaśnione tutaj )
Stuknij w Kopiuj (prawy róg) > Tydzień

sklep z aplikacjami do dziennika ocen


Teraz pełny widok kalendarza jest na naszym ekranie, dotknij przycisku makaron i tylko w celu potwierdzenia dotknij przycisku Gotowe

sklep z aplikacjami do dziennika ocen


A teraz nasz tygodniowy harmonogram jest kopiowany przez cały rok szkolny.

Konfigurowanie kalendarza

Gdy po raz pierwszy otworzysz widok kalendarza, poprosi o podanie dat rozpoczęcia/zakończenia. Kalendarz musi obejmować cały rok akademicki (np. od sierpnia 2019 do lipca 2020).

sklep z aplikacjami do dziennika ocen

Daty w Twoich kalendarzach nie powinny się pokrywać, jeśli tak się stanie, informacja zostanie zapisana w obu kalendarzach jednocześnie.
Możesz uzyskać dostęp do kalendarzy w dowolnym momencie z głównego ekranu iDoceo > przycisk z trzema kropkami (środkowy górny pasek)


Jeśli pracujesz w systemie dwutygodniowym

Z twojego harmonogramu,(Menu główne > Harmonogram) po prostu upewnij się, że wybrałeś Tydzień 2 w przycisku Kopiuj. I wykonaj te same kroki, co w przypadku jednego tygodnia, jak wyjaśniono wcześniej.