Slett ressurser fra planleggeren

Trykk først på bindersen for å se hele listen over ressurser, og trykk deretter og hold for å slette den valgte ressursen.
I tillegg, når du er i karakterbokvisningen, kan du trykke på Verktøy (verktøylinje) > Ressurser > Dagbok å slette flere ressurser samtidig
Her er noen bilder for å illustrere dette ytterligere.