Endre kolonneposisjonen

For å endre posisjonen til en enkelt kolonne, trykk og hold på kolonneoverskriften, dra slipp den på ønsket posisjon


Hvis du vil flytte dem i bulk, trykker du på Verktøy (øverst linje) > Hammer

Opprette nye kolonner på en gitt posisjon

Trykk på overskriften til referansekolonnen og deretter på hurtighandlingsknappen nedenfor
Du vil kunne sette inn kolonner før eller etter den valgte kolonnen

Kolonnebehandleren, flytter og redigerer samtidig
Du kan flytte flere kolonner samtidig ved å velge dem først og deretter Kutt, velge målposisjon og pasta

Frosne kolonner

En fryst kolonne vil alltid vises ved siden av elevenes navn.
Dette vil hjelpe deg å holde viktige kolonner alltid synlige mens du blar i karakterboken.
Trykk på Verktøy > Kolonner > Dra og slipp kolonnene dine i sonen "Froste kolonner" ved siden av "Elevens navn".