Overskriv resultatet av en beregning

For å overskrive et resultat, trykk og hold på cellen og velg Tekst/ikoner, vil du nå kunne endre resultatet manuelt.

Gjenoppretter de opprinnelige dataene

Trykk og hold på cellen, og trykk på "Original data"