Formler: IF-tilstand

Beskrivelse
IF-betingelsen utfører en eller annen operasjon avhengig av et definert matematisk uttrykk.
Matematiske uttrykk og betingelser kan være så komplekse som nødvendig, de kan nestes eller inkludere boolske operatorer.
Formater

HVIS (uttrykk, operasjon_hvis_true)

Hvis uttrykket er sant i dette formatet, er operasjonen utført.

IF ( uttrykk, operasjon_hvis_sant, operasjon_hvis_falsk)

I dette andre formatet, hvis uttrykket er sant, utføres den første operasjonen.
Hvis falsk, fortsetter den andreEksempel 1


Denne første formelen leses slik, HVIS Test1 er større enn 60, vis det grønne smiley-ikonet
Formelen ser slik ut


Og dette er resultatet

Eksempel 2

I likhet med vårt forrige eksempel, men i dette vil vi bruke det andre formatet av IF-betingelsen. Hvis det første uttrykket samsvarer, utfører det den første operasjonen, hvis ikke, den andre.
Det leses slik, HVIS test1 er større enn 60 vis et grønt smiley-ikon, hvis ikke vis rødt smiley-ikon

og her resultatet

Den forrige formelen kan også uttrykkes slik. Legg merke til mindre enn eller likhetstegnet i den andre betingelsen slik at alle mulige utfall blir tatt i betraktning


Eksempel 3

Vi vil se i dette eksemplet de ubegrensede alternativene til det første uttrykket vi setter i en betingelse
I denne formelen vil vi vise en gul smiley hvis TEST1-verdien er større enn 60 men lavere enn 80
Formelen vil se slik ut