Ikonteller

De ikonteller vil telle ikonene i hver rad.
Du må bare bestemme hvilke ikoner som skal telles og om du vil vise antallet eller tilhørende verdi, hvis det er noen.

Som standard tar ikontelleren hensyn alle kolonnene av gjeldende fane, inkludert de skjulte.
Du kan imidlertid velge hvilke kolonner du vil ta hensyn til: alle, de i gjeldende mappe og de i gjeldende mappe pluss undermappene.

Legg til en ikonteller

Du kan legge til en ikonteller fra: Legg til kolonne > Legg til beregning > ikonteller
Bilde
Bilde
Hvis du vil bruke en mappe i stedet, gjør du følgende: Legg til kolonne > Kategori - Mappe > beregninger > ikonteller
Bilde
Dette er vår eksempelinformasjon. Vi vil legge til en ikonteller for å telle stjernene i hver rad.
Bilde
Konfigurasjonen av telleren vår:
Bilde
Og dette blir resultatet.
Bilde