Beregninger: Sammenligning av kolonner

Hva er det?

Det er en beregningskolonne som lar deg:
  • sammenligne hver elev med klassens gjennomsnitt/median/målverdi
  • sammenligne to celler for hver elev (dvs. mål vs faktisk karakter)

Den er konfigurert som en konvensjonell beregning. Du velger en enkelt kolonne å ta hensyn til (eller to i tilfelle en sammenligning med to celler).
Sammenligningsberegningen er skjult som standard. For å aktivere det, gå til iDoceos hovedskjerm > tannhjulikon (øverste linje) > Celleredigerere, beregning > aktiver sammenligning.


Et steg for steg

Legg til en ny beregningskolonne "Sammenligning" i karakterboken din.
Når du har konfigurasjonen på skjermen, velg modusen og kolonnene du vil sammenligne.

Trykk på overskriften til kolonnen du vil sammenligne og velg sammenligningsmetoden. I vårt eksempel er den gjennomsnittlige verdien av 'Test 1'.

Og dette blir det endelige resultatet

Sammenligning av to kolonner

Dette er prøvedataene våre. Vi sammenligner målkarakteren vs prosjekt 1


Og her konfigurasjonen, vi velger våre kolonner A og BJeg må tilordne farger til en celle i stedet for piler

Fra hovedskjermen Innstillinger (tannhjul på topplinjen) > Alternativer (Karakterbok) > Vis farger når du sammenligner kolonner

Vårt forrige eksempel ville se slik ut