Formler, bruk grenser for resultater

For å begrense den maksimale verdien en formel kan gi, må du bruke BEGRENSE funksjon

Det ser slik ut
GRENSE (MAKSVERDI, DINFORMELELLERVERDI)

I vårt eksempel tar formelen en avstand og multipliserer den med 4. Den resulterende poengsummen bør ikke overstige 100.
Våre eksempeldata


Det siste resultatet gir en 120. Vi vil bruke grensefunksjonen for å gjøre den til 100
Den opprinnelige formelen ser slik ut. Nedenfor er den samme formelen med en grense på 100.Dette blir resultatetÅ gjøre et resultat alltid positivt

Den POSITIVE funksjonen vil alltid gi 0 eller en positiv verdi. Det ser slik ut
POSITIV (DINFORMELORVERDI)

Hvis vi brukte både Limit- og Positive-funksjonene i vårt forrige eksempel, ville det sett slik ut
POSITIV ( GRENSE(100,DISTANSE x 4))