Tilordne en verdi til ikoner

Hva er den til?

Det er en annen måte å sette inn en karakter eller karakter på. Vanligvis brukes ikoner i iDoceo som hjelpere, uten numerisk verdi, men noen ganger er den mer konvensjonelle karakteren ikke like effektiv for en rask titt (og ikonene ser bedre ut i rapportene dine).

Ikoner kan stables og verdien vil akkumulere. For eksempel vil et plusstegn med 1.0-verdi, hvis det er representert med 3 plusstegn, være 3.0 i den cellen.

Kan konvensjonelle karakterer (enten numeriske eller tekst) blandes med ikoner i samme celle?

Ja.
La oss forestille oss at en student har oppnådd en poengsum på 100 på eksamen, men på grunn av en slags straff må du redusere den med 10 mens du beholder den opprinnelige poengsummen på 100 som referanse.
I vårt eksempel ville vi skrive inn den opprinnelige poengsummen i cellen, 100, og deretter tilordne en -10-verdi til et ikon som vil representere den straffen.
Den resulterende (interne) verdien for den cellen vil være i kraft 90.

Husk at disse ikonverdiene kun tas med i beregningene. Det faktiske innholdet i en celle endres aldri av en kombinasjon av ikoner. 

 

Kan vi bruke ikoner uten ekstra tekst i cellen?

Ja, det kan du også.

Et eksempel, takk!

For dette eksemplet vil vi bruke en konvensjonell karakter Fra 0 til 100. Vi vil deretter legge til noen ikonverdier som en bonus (dvs. med positive verdier), andre som straffer (dvs. negative verdier) og vi vil se på resultatene ved hjelp av en enkel beregning

Dette er den opprinnelige karakteren (fra Hovedmeny > Karaktertyper og rubrikker ), en enkel poengsum fra 0 til 100.

karakterbok i appbutikken

 Vi vil nå legge til våre verdier. Trykk på ikoner fanen.

 Dette vil være prøvedataene våre. Alle elevene har noen numerisk poengsum, men vi har lagt til et annet antall ikoner.
 , men på grunn av ikonene i hver celle, vil den virkelige verdien som tas i betraktning avvike fra bare den numeriske verdien

 

Nå vil vi legge til en Legg til beregning kolonne ved å trykke på øverst til høyre pluss tegn -knappen, velg Tillegg-Totalt poengvurdering
Velg nå enkel tilleggsmodalitet, resultatet vil vise den virkelige verdien av Ikoner Testkolonne 'celleinnhold' + dets ikonerDenne nye beregningskolonnen er ikke nødvendig. Det er bare vist i vårt eksempel som en måte å vise den interne verdien av vår 'Icons Test'-kolonne

Og her kan vi se spalten med numeriske verdier pluss ikoner og i tillegg til den oppnådde kolonnen med bare numeriske verdier:


Relaterte artikler

Teller ikoner