Legg til, kopier, flytt og skjul nye sider i karakterboken din

Trykk på fanen med et plusstegn. Skriv inn beskrivelsen og OK

karakterbok i appbutikken

Teksten til en fane kan endres med trykk og hold på en gitt fane
Du kan opprette opptil 99 faner per karakterbok. For å se dem alle, bla opp og ned slik at de vises på skjermen.
I tillegg vil du kunne skjule spesifikke faner med et trykk og hold.Du kan kopiere en hel fane til en annen klasse ved å trykke og holde på den fanen

Viser en fane

For å vise igjen en skjult fane. Trykk på Verktøy/hammer ikon (øverste linje) og Faner. Trykk deretter på øyet ved siden av den skjulte fanen

karakterbok i appbutikken

Flytte faner

karakterbok i appbutikken