Klasse med flere gruppekonfigurasjoner

Flere grupperinger i klassen

Hvis du trenger å lage ulike grupperinger for ulike aktiviteter i klassen din, bør du først gi hver gruppe et navn, som vist på bildet til høyre. Du kan gi nytt navn til så mange grupperinger du trenger, med maksimalt 9 tilgjengelige.

Etter å ha endret navn på grupperingene, velg en og tilordne studenter til hver gruppe ved å fylle ut "Gruppe"-feltet på studentkortet på samme måte som forklart her..

Tips: For å gjøre denne prosessen raskere kan du tilordne én elev til hver gruppe og deretter dra og slippe de gjenværende elevene inn i den tilsvarende gruppen mens karakterboken er i gruppemodus.

Når dette er satt opp, vil konfigurasjonen din bli brukt når karakterboken er i gruppemodus. Du kan enkelt bytte mellom ulike gruppekonfigurasjoner ved å endre gjeldende gruppering.

Nedenfor finner du to videoer som viser disse prosedyrene.

Bilde
Bilde
Bilde
Hver fane i klassen din vil huske gruppen du tilordnet den, . Så du kan ha en annen gruppe tilordnet hver fane.