Karakterkonvertering: Ikke-lineære karakterer

Slik bruker du ikke-lineære karakterer

Hvis du vil bruke karakterer med en ikke-lineær kurve, kan du gjøre det ved å justere prosentene direkte i tekstkarakterkonfigurasjonen eller ved å lage en løsrevet graf som kan brukes når du vil.
For å gjøre dette må du konfigurere en karakterkonvertering, der du kan justere opprinnelsesprosentene til de målrettede:
Hovedmeny -> Karaktertyper og rubrikker -> Legg til karakterkonvertering.


I utgangspunktet er grafen en prosentviser, hvor du kan konfigurere hvilken som helst ønsket kurve.
Karakterkonverteringer er forklart her:Karakterkonvertering. Vis en karakter basert på en poengsum


La oss bruke det i dette eksemplet:For å bruke grafen til mappen Testfinale legg til en ny mappe med Grade Conversion Graf nr 1 og en annen for å få resultatet med ønsket karaktertype, samme som kildemappen Testfinale
Dette bildet viser hva du oppnår etter å ha brukt graf nr. 1.Det er mulig å skjule grafkolonnen for å gjøre den mer kompakt.Karakterer med en rekkevidde

Noen ganger ønsker vi å være presise på hva som er terskelen der eleven skal få en karakter eller den neste. Vi kan konfigurere disse områdene med en konverteringsgrad.
La oss se dette eksemplet:Terskelen mellom 1 og +1 er en prosentandel på 96.905 eller tallverdien på 0.84
Terskelen mellom 1 og 1- er en prosentandel på 90.71 eller tallverdien på 1.17
Terskelen mellom 1- og 2+ er en prosentandel på 84.43 eller tallverdien på 1.50
og så videre
Vi ønsker å justere disse verdiene for å oppnå dette:

En student med 96 % får +1
En student med 90.0 % får 1
En student med 84.0 % får 1-
En student med 15.0 % får en 6
og så videre


I dette eksemplet oppnår Cathy C.Mahon og Ileana en 1 (fra 96,66 %), fordi terskelen for å oppnå 1+ er 96.9 %
Nå skal vi tildele karakteren med området konfigurert ovenfor til Assessment Final-mappen, og vi får:

 

For å gjøre det bruker vi en konverteringskarakter, Meny -> Karaktertyper og rubrikker -> Legg til -> Konvertering.
Vi tar de valgte terskelprosentene våre og tildeler dem de tilsvarende verdiene.
Du trenger bare å legge til terskelverdiene i tabellen, resten er allerede konfigurert i resultatkaraktertypen.
Se eksemplet nedenfor:Her er de nye resultatene:
Cathy C. Mahon og Ileana får nå 1+ siden deres prosentandeler er høyere enn 96.0 %

Slik bruker du Ranges in Points-karakterer

 

Vi skal gjøre det med et eksempel:
50 poeng kolonne og en resultatkarakter type på 1 - 6 kvartaler.
Nedenfor viser vi hvordan karakterene er tilordnet en rekke poeng. Områdene kan settes opp som du foretrekker.
Disse oppnås med en konverteringskarakter.Oppsettet som mensjon:Her er en 50 poeng kolonne som bruker denne konverteringen.

Relaterte artikler

Konverter en poengsum til en karakter Karaktertyper: Tallpoeng
Karaktertyper: Tyske tekstkarakterer
Karaktertyper : Tekstkarakterer