Slik gjør du: Aktiver flere ikoner

For å beholde en rimelig mengde ikoner på skjermen når du velger dem, kan du aktivere/deaktivere de ikonene du vil jobbe med.
Dette alternativet vil bare påvirke Tekst/ikoner og ikonereditor, vil du fortsatt kunne velge et hvilket som helst ikon fra hele listen når du konfigurerer din Egendefinerte redaktører eller jobber med iconDrop alternativ forklart her i detalj: Egendefinerte redaktører

Fra hovedskjerm / Innstillinger (tannhjulikon) / Ikoner , vil du se denne skjermen nedenfor


karakterbok i appbutikken

Den fullstendige listen har mer enn 500 ikoner å velge mellom. Du kan legge til en beskrivelse ved siden av hvert ikon, eller endre rekkefølgen de vises i.
Å legge til en beskrivelse til ikoner er spesielt nyttig når du eksporterer karakterbokdata til CSV eller XLS. Forklart her: Eksporter fremmøtedata i PDF, CSV eller XLS)


Og dette er hvordan tekst-/ikonredigeringsprogrammet vil vise utvalget vårt


Relaterte artikler

Egendefinerte redaktørerEksporter fremmøtedata i PDF, CSV eller XLS)