Flere alternativer for å sende e-post til elever og foreldre

Andre e-postalternativer: Merknader, ressurser, leksjoner

Merknader kan også sendes, og den vil legge ved alle ressursene.
Trykk og hold på en celle altså Merknader
Planlegger/dagboktimerSende et utvalg ressurser (detaljer her)

Trykk på verktøy/(hammerikon) > Ressurser

karakterbok i appbutikken


Standard e-postadresse

Alle e-poster sendes av Mail-appen på iPaden din (det vil si Mail-appen som leveres med iOS-systemet), og det avhenger utelukkende av iPad-innstillingene dine. iDoceo har ingen tilgang til din e-postkonfigurasjon, kontodetaljer eller meldinger.

Hvis du vil endre standard e-postkonto som brukes av Mail-appen: Trykk på din iPad-innstillinger > E-post > Standardkonto som vist i dette bildet


Hvis du ikke har et "Standardkonto"-alternativ, betyr det at du har konfigurert en enkelt konto i Mail-appen din, og den er allerede brukt som standard.

Relaterte artikler

Sende e-post til elever, foreldre I og andre (A)

Sender studentrapport på e-post

Sende en fil eller ressurs til alle elevene dine samtidig