Dato i cellefunksjon

Når den er aktivert, vil dato i celle-funksjonen legge til gjeldende dato til de redigerte cellene i den aktuelle kolonnen. Dato kan vises i to formater, enten som medgått tid eller som dato

For å aktivere datoen i cellen, dobbelttrykk på kolonneoverskriften og velg datomodusen du trenger

Dette er de forskjellige modusene:

 • Av : Holder ikke styr på noen dato. Dette er standardinnstillingen
 • Gjemme seg: Holder styr på utgavedatoen, men viser den ikke i cellene
 • Vis: Viser utgivelsesdatoen. Dette formatet kan endres her.
 • Forløpt: Viser forløpte dager siden utgivelsesdatoen
 • I vårt eksempel vil vi vise de 3 forskjellige modusene for samme celle (Skjul, Vis og Forløpt)

  Dato på en celle kan slettes eller endres med en trykk og hold på en gitt celle > Dato

  Relaterte artikler

  Datoformat i iDoceo