Tilordne farger til karakterer automatisk


Du kan bruke farger automatisk på celler avhengig av verdien.
Denne fargeleggingen vil fungere med både konvensjonelle kolonner eller beregninger, og den vil fungere med numeriske og tekstbaserte karakterer.

Fargekonfigurasjonen avhenger av karaktertype tilordnet en bestemt kolonne.
Fargekonfigurasjon finnes ikke for numeriske generiske karakterer, finner du nedenfor hvordan du konverterer en generisk karakter (Totalt poeng 145) til en numerisk karakter.


lærer ipadlærer ipad

 

Vi kan tilordne farger til en tekst eller numerisk karakter

I vårt eksempel vil vi jobbe med kolonnen som inneholder et Quiz-resultat med en poengsum på 145.

Vi vil redigere karaktertypen og tilordne fargekonfigurasjonen vår.
Dobbelttrykk på overskriften > Karaktertype > Rediger

I vårt eksempel er maks poengsum er 145 min. 0. Trykk nå på farger og tilordne fargene du ønsker for hver verdi.
Her er hvordan du går frem med detaljer

lærere ipadCellene i vårt eksempel etter vår konfigurasjon.

lærere ipad