Slik gjør du: Filtrer elever i karakterboka

Et filter kan brukes automatisk fra iDoceos hovedskjerm > Søk .
Dette gir rask tilgang til studentens data samtidig som resten av studentene holdes skjult

Hvis du ønsker å fokusere på en bestemt gruppe studenter, eller en enkelt student, er det her Studentfilter vil hjelpe deg.
Filtre kan etableres på mange måter, det er til og med mulig å filtrere studenter i henhold til poengsummen oppnådd i en test.
Alle funksjonene i iDoceo vil fungere på den spesifikke gruppen.
For eksempel:
  • Karakterboken vil kun vise den gruppen elever og deres data.
  • Sitteplanen vil fokusere på den gruppen også
  • Rapportene vil kun omfatte den gruppen studenter
  • E-postene vil kun bli sendt til de elevene som er vist i karakterboka

lærer ipad

Hurtigfilter/Enkeltstudent

Et langt trykk på en elevs navn vil også bruke et filter og viser kun elevens data i karakterboken.
For å deaktivere dette filteret, trykk på trakten på topplinjen som du ville gjort med alle andre typer filter


Relaterte artikler

Lag elevgrupper i en klasse
Slik: Se etter en student