Punten halen uit totaal - aflopende score

Je kunt in iDoceo een cijfer implementeren dat alleen punten weghaalt van het totaal, waarmee elke student begint. Het totale aantal punten kan elke numerieke waarde hebben (100, 20, 15, enz.), evenals de punten die u ervan afhaalt (-5.5, -10, -1, enz.). Er zullen pictogrammen worden gebruikt om de totale en de aflopende waarden in te stellen.

Als u ook punten wilt kunnen toevoegen, kan dit op dezelfde manier met extra pictogrammen, dit wordt verderop in het artikel uitgelegd.

In dit voorbeeld nemen we een cijfer van 100 en een verlaging van 5 en 10 punten als we dat nodig achten.

Het cijfer maken

Ga naar Menu > Cijfertypen en rubrieken > Blauw Plus-pictogram > Numeriek gebaseerde rang.
Hier voert u de maximale waarde in als 100, de minimum als 0, het gewenste cijfer en noem het cijfer.
Voor het voorbeeld kreeg het cijfer de naam "Decremental Grade 100 points".
Beeld
Beeld
Ga nu naar het gedeelte "Pictogrammen". Hier ga je naar toe kies de pictogrammen je wilt gebruiken.

Het eerste pictogram dat u kiest, is het pictogram met de waarde van het totale aantal punten dat u gebruikt. In dit geval is het een icoon met een waarde van 100, het groene vinkje. Dit icoon wordt gebruikt zodat alle leerlingen met het maximale cijfer beginnen. 

Daarna kiest u de pictogrammen die een negatieve waarde zullen hebben om punten van het totaal te nemen. Klik er gewoon op en voer in het numerieke toetsenbord de - teken eerst, en dan de waarde, voor dit geval -5 en -10.
Zorg ervoor dat u OK selecteert om de wijzigingen op te slaan en het cijfer wordt gemaakt en is klaar voor gebruik.
iDoceo heeft nog veel meer pictogrammen beschikbaar in de pictogrambibliotheek die u kunt gebruiken (Menu > Instellingen > pictogrammen > toevoegen). Meer details over het inschakelen van de extra pictogrammen voor gebruik overal in iDoceo hier.

Het cijfer implementeren

De categorie

In je klas maak je een categorie, die zal dienen om het totale aantal punten te tonen dat elke student heeft. Na het benoemen van de categorie kun je als cijfertype a . kiezen numeriek cijfer (generiek) van het totaal aantal gebruikte punten, in dit geval 100, en stel de berekening in als "Simple Addition".
Beeld
U kunt een kiezen Numerieke cijfer die je hebt gemaakt, is ook meer dan 100. Met een numeriek cijfer kun je een voldoende kiezen en kleur toevoegen aan je resultaten.

De kolom dag nul

De volgende stap is om een ​​kolom te maken waarin je voor alle studenten het icoon met de maximale waarde toevoegt (groen vinkje voor dit geval), zodat ze allemaal met volledige punten beginnen. Zorg ervoor dat wijs het nieuwe cijfer toe als het cijfertype van deze kolom. Het moet binnen de categorie vallen.
Beeld
U kunt kolommen direct binnen een categorie maken door: lang op de categorie tikken > Kolom toevoegen.
Beeld

De controlekolommen

Het enige dat u nu nodig hebt, zijn de kolommen waar u de pictogrammen voor negatieve waarden gaat toevoegen om punten weg te halen zoals u wilt. Ze moeten allemaal hebben als cijfer typ het nieuwe cijfer.

In dit voorbeeld maken we 10 huiswerkkolommen. Als een student geen huiswerk presenteert, krijgt hij een rode x (-10), en als het een onvolledig huiswerk is, krijgt hij een rood verdrietig gezicht (-5). Als alles klopt, dan is de cel is leeg gelaten, zodat hij geen punten verliest.

Het uiteindelijke resultaat ziet er uit zoals in onderstaande afbeelding.
Beeld
Beeld
Misschien wilt u de kolom "Dag nul" verbergen. Je kunt het doen door een tik er lang op > Verbergen.

Voeg ook punten toe

Om dit te doen, hoef je alleen maar naar het nieuwe cijfer te gaan > pictogrammen > selecteer het pictogram of de pictogrammen die je wilt en geef ze een positieve waarde.
Hier hebben we het groene blije gezicht gekozen en een waarde van 5 gegeven.
Beeld
Daarna kun je het groene blije gezichtje toevoegen waar je maar wilt. In dit voorbeeld hebben we twee kolommen toegevoegd, Herstelkolommen genaamd, waar we de positieve punten zullen toekennen. Het zal eruit zien als de afbeelding hieronder.
Beeld

Snel de pictogrammen aan de cellen toevoegen: Aangepaste editor

U kunt maken een Aangepaste editor met de pictogrammen die u gaat gebruiken en wijs deze toe aan de controlekolommen als de Cel-editor. U maakt een aangepaste editor van Menu > Instellingen > Aangepaste editor
Aangepaste editor
Cel-editor
Wanneer u dubbelklikt op een cel, verschijnen de pictogrammen van de aangepaste editor aan de rechterkant voor alle studenten in die kolom, klik er gewoon op om deze toe te voegen.
Beeld

Kolommen toevoegen met één klik: Favoriete kolommen

Als u meerdere kolommen gaat gebruiken, zoals een alledaagse controlekolom, kunt u de kolom kopiëren en plakken of de gebruiken favoriete column keuze. Met de laatste kan je voeg een reeds geconfigureerde kolom toe binnen de categorie met slechts één klik, en als je het wilt, komt het met de huidige datum .

Hieronder is er een video die het proces van het maken van een favoriete kolom in detail laat zien. Het toont een ander voorbeeld, maar de procedure is hetzelfde.
Beeld