Configureer het studentenoverzicht

Het Samengevat view verzamelt een selectie van kolommen van verschillende tabbladen onder een enkele lijst.
Deze selectie wordt gedeeld met alle leerlingen binnen dezelfde klas en kan worden geëxporteerd als een PDF-rapport of per e-mail naar ouders/leerlingen worden gestuurd.

U kunt dit rapport in bulk aanmaken/verzenden vanuit de cijferlijst > Exporteren > Optie leerlingrapport

Om dit overzicht te configureren, dubbeltikken op elke leerling in je cijferlijst > Samenvatting

Tik op de knop met de drie stippen (linkerbovenhoek) > kolom toevoegen.

Selecteer nu de kolommen die u in uw samenvatting wilt zien.

Eenmaal geselecteerd, kunt u deze kolommen nu slepen en neerzetten om de volgorde in de samenvatting/het rapport te wijzigen

Tik nu nogmaals op de drie stippen (linkerbovenhoek) om het resultaat van de samenvatting te bekijken

Gerelateerde artikelen

Procedure: Studentenrapport