Exporteer uw leerlingengegevens

Als u de gegevens van iDoceo moet exporteren naar het MIS van uw school: open de cijferlijstweergave > tik op de exportknop > selecteer CSV of XLS

Als u uw gegevens naar een andere iDoceo-gebruiker wilt overdragen, moet u in plaats daarvan een sjabloon gebruiken, uitgelegd hier. Sjablonen zijn beveiligd met een wachtwoord (Hoofdscherm > Tikken en vasthouden op een klas > Delen) en kunnen foto's en notities van uw leerlingen bevatten.


app store cijferlijst


app store cijferlijst