Kolommen vergrendelen/ontgrendelen

Standaard zijn alle kolommen in je cijferlijst ontgrendeld, maar als je wilt voorkomen dat een kolom per ongeluk wordt bewerkt of gewist, houd je de kop ingedrukt en selecteer je dit pictogram dat hier wordt weergegevenEen vergrendelde kolom ziet er zo uit en u kunt deze niet wissen of bewerken, tenzij u deze eerst ontgrendelt

Houd de kop ingedrukt en selecteer dit pictogram om de kolom te ontgrendelen