Apple Pencil-gekrabbel

Gebruik van Apple Pencil in iDoceo

Apple-potlood kan worden gebruikt in iDoceo iPad en iPhone, hoewel het op de iPhone onhandig kan zijn vanwege de grootte van het apparaat.

U kunt het altijd gebruiken in de volgende gebieden van iDoceo:
1
Brontype: tekennotitie
Lapiz de Apple en iDoceo
Apple-apps in iDoceo downloaden
2
In het zitplan
Apple maakt gebruik van het plan van de klas iDoceo
3
In het prikbord
Lapiz de Apple en iDoceo
4
Handgeschreven notities toevoegen aan bronnen zoals afbeeldingen of pdf's
Apple-apps downloaden met iDoceo
Als je de optie activeert "Krabbel" in uw apparaatinstellingen kunt u het potlood op de volgende manieren gebruiken:
1
Introduceer cijfers of pictogrammen in de cijferlijstcellen.
2
Schrijf met de Apple Pencil in de gebieden van iDoceo die schrijven mogelijk maken, zoals de planner, agenda, annotaties, enz.
Niettemin, alles wat u in deze gebieden schrijft met de Apple Pencil wordt automatisch geconverteerd van handgeschreven naar tekst. 

In welke taal uw handgeschreven tekst zal zijn geïnterpreteerd en automatisch gecorrigeerd, hangt af van de taal die u op uw toetsenbord heeft. U kunt zien hoe u een taal op uw toetsenbord instelt dit artikel.

Waar de "Scribble"-functie te activeren

De opties zijn te vinden in uw apparaatinstellingen, iPad of iPhone, in het Apple Pencil-gedeelte. Zodra u het activeert, heeft u toegang tot alle geïmplementeerde functies van Apple Pencil in iDoceo.
Beeld
De conversie naar tekst gebruikt de toetsenbordtaal die u op uw apparaat hebt gedefinieerd. Daarom moet je ervoor zorgen dat uw toetsenbordtaal is dezelfde als de taal waarin u wilt schrijven.

Krabbelopties in iDoceo

U kunt problemen ondervinden met het correct identificeren van uw handgeschreven tekst. Zoals het schrijven van een 9, maar het wordt geïnterpreteerd als aq, of je voegt het +-teken toe en het wordt veranderd in een t.

Of misschien wilt u een acroniem of een symbool gebruiken dat, wanneer het wordt getekend, een specifieke waarde moet worden. U tekent bijvoorbeeld GF en daarmee wilt u dat iDoceo dit interpreteert als het groene vlagpictogram.

Voor deze gevallen is het mogelijk om de locatie van de krabbeloptie in iDoceo te gebruiken, in Menu > Instellingen > Krabbel. Hier kunt u alle regels maken die u wilt, zodat iDoceo wat u met het appelpotlood schrijft correct kan omzetten in de tekst in de cel.
Beeld
In het gedeelte Krabbeltranscriptie moet je het symbool introduceren dat je gaat tekenen, in de afbeelding is het bijvoorbeeld dit symbool :)

Vervolgens moet u in het vertaalgedeelte het gewenste resultaat schrijven. Als het een personage is, tekst of nummer, het staat in de eerste doos en als het een icoon is, moet deze worden geselecteerd in de tweede doos.

Als u wilt dat bij het tekenen van dit symbool de inhoud van de cel wordt gewist om deze leeg te laten, dan moet u selecteren Wissen in het derde vak.

Eindelijk, het hebben van de optie voor gedeeltelijke overeenkomst actief stelt iDoceo in staat om de conversie uit te voeren, maar accepteert ook meer tekens en zelfs andere conversies in dezelfde cel. Als u bijvoorbeeld 1t schrijft en u wilt dat het een 1+ is, stelt u in dat t gelijk is aan + en activeert u gedeeltelijke conversie, zodat zelfs als u de 1 als eerste plaatst, de t nog steeds in een + verandert.
Beeld
Deze opties zijn alleen voor het gebruik van de Apple Pencil in de Cijferlijst, especifiek voor de introductie van tekens of pictogrammen in de cellen. Deze regels worden nergens anders in iDoceo toegepast.