Formules: ALS voorwaarde

Omschrijving
De IF-voorwaarde voert de ene of de andere bewerking uit, afhankelijk van een gedefinieerde wiskundige uitdrukking.
Wiskundige uitdrukkingen en voorwaarden kunnen zo complex zijn als nodig is, ze kunnen genest zijn of booleaanse operatoren bevatten.
Formaten

IF ( uitdrukking, operatie_if_true)

In deze indeling is de bewerking voltooid als de uitdrukking waar is.

IF (uitdrukking, operatie_if_true, operatie_if_false)

In deze tweede indeling, als de uitdrukking waar is, wordt de eerste bewerking uitgevoerd.
Indien onwaar, dan gaat de tweede verderVoorbeeld 1


Deze eerste formule wordt als volgt gelezen, ALS Test1 groter is dan 60, toon dan het groene smileypictogram
De formule ziet er als volgt uit:


En dit is het resultaat

Voorbeeld 2

Vergelijkbaar met ons vorige voorbeeld, maar in deze zullen we het tweede formaat van de IF-voorwaarde gebruiken. Als de eerste uitdrukking overeenkomt, wordt de eerste bewerking uitgevoerd, zo niet, de tweede.
Zo wordt het gelezen, ALS test1 groter is dan 60 toon een groen smiley-pictogram, zo niet toon een rood smiley-pictogram

en hier het resultaat

De vorige formule kan ook zo worden uitgedrukt. Let op het kleiner dan of gelijkteken in de tweede voorwaarde, zodat alle mogelijke uitkomsten in aanmerking worden genomen


Voorbeeld 3

We zullen in dit voorbeeld de onbeperkte opties zien van de eerste uitdrukking die we in een voorwaarde plaatsen
In deze formule tonen we een gele smiley als de TEST1-waarde groter is dan 60 maar lager dan 80
De formule ziet er als volgt uit: